Care sunt actele necesare pentru intabularea unui apartament?

Te-ai aflat vreodată în situația în care trebuie să vinzi sau să cumperi un apartament? Cu siguranță cunoști pe cineva care a trecut prin acest proces sau poate chiar tu vei gestiona o astfel de tranzacție în viitorul apropiat.

Indiferent de caz, este esențial să cunoști faptul că există o serie de acte necesare pentru intabularea unui apartament, cât și pentru obținerea numărului cadastral al acestuia.

Atunci când vine vorba de bunurile imobile, cadastrul furnizează întregul istoric și datele tehnice necesare pentru ele. Prin urmare, cadastrul garantează siguranța tranzacției unui imobil.

Intabularea, pe de altă parte, reprezintă înscrierea unei proprietăți în cartea funciară. Indiferent de tipul de imobil, procesele de cadastru și intabulare se fac în baza actelor juridice deținute de proprietar dar și a unei documentații tehnice specializate, întocmită de un expert autorizat sau o firmă de cadastru și intabulare.

Pentru a efectua intabularea unui apartament, necesarul de documente diferă în funcție de modul său de achiziție sau de dobândire. În continuare, noi vom afișa lista de acte necesare intabulare apartament care se aplică în toate cazurile, inclusiv pentru anumite situații concrete.

Acte intabulare apartament necesare indiferent de modul de achiziție:

 • 2 copii xerox după actul de identitate al proprietarului;
 • 2 copii legalizate după certificatul fiscal de la Administrația Financiară – Direcția Taxe și Impozite care dovedește că proprietarul este cu plata la zi către stat, cu mențiunea „pentru Cadastru și Intabulare”;
 • 2 copii legalizate după actele de proprietate (contract vânzare-cumpărare, proces verbal de predare-primire, act donație, decizie judecătorească definitivă, certificat de moștenitor – în funcție de fiecare caz în parte);
 • 2 x dovada achitării ratelor (în situația în care apartamentul a fost achiziționat prin rate de la CEC);

În situația în care există Ordinul Prefectului, este necesară doar o copie legalizată după actele menționate anterior.

 • Copie simplă după fișa tehnică de calcul (acolo unde există);
 • Formulare standard semnate de către beneficiar care trebuie înaintate către Primărie;
 • Cerere tip completată și semnată de proprietar, furnizată de expertul autorizat în lucrări de cadastru;
 • Copie simplă după schița apartamentului (opțional, dacă există);
 • Cerere de înscriere în Cartea funciară, furnizată tot de către același expert.

În cazul copiei legalizate după actele de proprietate ale apartamentului respectiv, acestea pot fi diferite în funcție de modul de achiziție / dobândire. Prin urmare, situațiile pe care le putem întâmpina sunt:

 • Apartamentul a fost achiziționat prin instituțiile Statului Român: în acest caz, este necesar un contract de vânzare cumpărare sau titlu de proprietate și adeverința de achitare integrală – acesta este cazul apartamentelor dobândite de la VILA S.A., VILICON etc.
 • Apartamentul a fost dobândit prin moștenire (succesiune): este necesar un certificat de moștenitor;
 • Apartamentul a fost cumpărat de la o persoană fizică sau juridică: copie legalizată după contractul de vânzare cumpărare, de schimb sau după actul de donație;
 • Apartamentul a fost dobândit prin Judecătorie, în baza unei sentințe civile: este necesară sentința civilă cu mențiunea definitivă și irevocabilă – o copie conformă cu originalul emisă de Judecătorie;
 • Apartamentul a fost dobândit în baza Legii 112/1995: copie legalizată după contractul de vânzare cumpărare și copie după schița apartamentului, anexată la contract.

În cazul în care numele proprietarului este înscris diferit în actele de proprietate față de cartea de identitate, atunci este necesară, după caz:

 • o copie legalizată după certificatul de căsătorie sau sentința civilă de divorț;
 • rectificarea actului de proprietate în care este menționat eronat numele – de către unitatea emitentă.

În cazul în care adresa imobilului este scrisă greșit în cadrul documentelor de proprietate, atunci se impune rectificarea acestora sau obținerea unui nomenclator stradal (după caz).

După aducerea tuturor documentelor necesare, dosarul se înaintează de către firma noastră către PROIECT S.A. pentru calculul cotei indivize, către Primărie pentru atribuirea terenului de sub bloc și către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Constanța, în vederea avizării. Din momentul depunerii dosarului catre OCPI, termenul de avizare este de 18 zile lucrătoare.

Indiferent de situația în care te afli, vrem să te informăm că nu trebuie să te preocupi pe cont propriu de acest proces. Echipa noastră de specialiști în cadastru și intabulare este la dispoziția ta pentru a te ajuta să întocmești lista de acte necesare intabulare apartament.

Dacă dorești să realizezi o tranzacție imobiliară pe raza județului Constanța, contactează-ne și solicită o ofertă personalizată de cadastru, intabulare și certificat energetic pentru apartamente.