Alipirea și dezlipirea terenurilor. Află detaliile cadastrale

Alipirea și dezlipirea terenurilor reprezintă operațiuni care nu pot fi realizate decât de specialiști în cadastru, în conformitate cu normele și reglementările legale. Există o serie de informații pe care trebuie să le cunoască cei care urmează să solicite astfel de servicii. În rândurile următoare veți regăsi detalii de interes referitoare la alipirea și dezlipirea terenurilor – servicii care vă pot fi oferite de echipa STARTCAD ADVISOR pe raza județului Constanța.

Ce reprezintă alipirea și dezlipirea terenurilor?

În cazul alipirii, este vorba despre o operațiune prin care două sau mai multe terenuri aflate în vecinătate sunt alăturate pentru a deveni un teren unitar, respectiv o singură proprietate.

Suntem doar la un click distanță

*peste 2.500 de lucrări realizate

0731.897.041 Contact

Procedura de dezlipire a terenurilor este exact opusă celei de alipire. În acest caz este vorba despre un teren care urmează să fie fragmentat, împărțit în două sau mai multe terenuri, în funcție de pretențiile solicitantului. Trebuie precizat și faptul că această împărțire poate fi făcută în așa fel încât să se obțină suprafețe egale, dar și diferite.

Cine poate realiza astfel de proceduri?

Asemenea operațiuni trebuie să fie realizate de persoane autorizate, de specialiști în domeniul cadastral, întrucât numai aceștia sunt în măsură să parcurgă toți pașii necesari pentru ca alipirea sau dezlipirea terenurilor să se efectueze în conformitate cu prevederile legislative în vigoare.

Care este procedura? Ce pași trebuie urmați pentru alipirea și dezlipirea terenurilor?

Alipirea sau dezlipirea terenurilor presupune parcurgerea unor etape specifice, de respectarea cărora se asigură de fiecare dată specialiștii noștri.

În primă fază, este necesară stabilirea unui plan de acțiune care să vizeze parcurgerea tuturor etapelor în așa fel încât procedura să fie finalizată în timp util pentru beneficiar. Trebuie ținut cont de faptul că întocmirea documentației, realizarea măsurătorilor, depunerea documentației și obținerea avizelor implică timp, însă cu ajutorul unui reprezentant STARTCAD ADVISOR vor fi stabilite de la bun început toate aceste detalii, atât în cazul alipirilor/dezlipirilor de terenuri, cât și în situația solicitării unor servicii auxiliare.

Ca pas următor, se începe întocmirea documentației necesare pentru alipirea și dezlipirea terenurilor. Indiferent de tipul operațiunii, trebuie cunoscut faptul că terenul sau terenurile vizate trebuie să aibe cadastre în sistemul Stereografic 1970 (mai noi de 2007).

Pentru alipire sunt necesare următoarele documente:

– Extrase de carte funciară pentru fiecare din terenurile ce se vor alipi;

– Acordul creditorului ipotecar – dacă există, în situația în care unul sau mai multe imobile sunt ipotecate;

– Copii după actele de identitate ale proprietarilor;

– Copii după planurile de amplasament şi delimitare a imobilelor;

– Copie legalizată după certificatul de urbanism;

– Cereri şi formulare tip.

În cazul dezlipirii / dezmembrării unui teren documentația implicată va trebui să includă:

– Extras de carte funciară;

– Certificat de urbanism pentru dezlipire (necesar doar în cazul în care se dorește dezmembrarea terenului în mai mult de 2 loturi)

– Acordul creditorului ipotecar (dacă există);

– Copie după documentația cadastrală – planul de amplasament şi delimitare a imobilelor;

– Copii după actele de identitate ale proprietarilor;

– Cereri si formulare tip.

Odată întocmită întreaga documentație, pentru alipirea și dezlipirea terenurilor urmează o serie de pași procedurali:

1) La alipirea terenurilor, documentația completă se depune la OCPI, în vederea recepționării; după caz, în această etapă OCPI poate să solicite completări în urma verificărilor efectuate în ceea ce privește corectitudinea documentelor primite. Urmează apoi încheierea actului de alipire, operațiune pentru care proprietarul va trebui să se adreseze unui notar public.

2) Pentru dezlipirea terenurilor se parcurg aceiași pași procedurali, care implică solicitarea serviciilor unui notar public care se va ocupa de toate demersurile necesare pentru depunerea documentației în vederea autentificării dezlipirii terenului, înscrierea dezlipirii în cartea funciară și ulterior ridicarea încheierii de carte funciară și a extraselor de carte funciară cu rol de informare.

Când se solicită alipirea și dezlipirea terenurilor?

În cazul alipirii, este vorba despre nevoia de a transforma în corp comun două sau mai multe terenuri învecinate, care se vor uni pentru a forma un teren unitar, nefragmentat.

Situația opusă a dezlipirii terenurilor poate avea în spate spețe diverse:

– Poate fi solicitată dezlipirea terenului atunci când proprietarul dorește să vândă o parte a acestuia;

– Proprietarul poate solicita dezlipirea terenului inclusiv atunci când își dorește să vândă integral respectiva proprietate, însă fragmentat, în bucăți mai mici;

– Dezlipirea terenurilor reprezintă o opțiune și atunci când se dorește închirierea sau subînchirierea unor părți ale acestora.

Chiar dacă pare să fie vorba despre operațiuni complicate care pot aduce multe bătăi de cap celor interesați, odată ce se alege colaborarea cu specialiști în domeniu lucrurile se rezolvă foarte simplu și ușor. Contactați chiar acum unul din reprezentanții noștri pentru a obține informații suplimentare legate de alipirea și dezlipirea terenurilor, dar și alte servicii pe care vi le poate oferi echipa STARTCAD ADVISOR!