Care este durata realizării cadastrului și intabulării?

Te-ai întrebat vreodată cât durează procedura de obținere a unui număr cadastral pentru un imobil, respectiv de înscriere în cartea funciară?

După cum probabil știi deja, ambele procese presupun o serie de etape parcurse de firma de cadastru dar și de instituțiile cu care colaborează. Durata acestor etape depinde de mai mulți factori, iar aproape fiecare caz este unul particular.

Pașii necesari efectuării cadastrului și intabulării pot fi parcurși numai de proprietar sau împuterniciții notariali ai acestuia, împreună cu firma de cadastru aleasă pentru acest proces. De aceea, este necesar ca înainte de începerea oricărui demers, să contactezi firma cu care dorești să colaborezi pentru a stabili o întâlnire. Doar în urma unei întâlniri și discuții directe cu inginerul cadastral, se poate determina durata aproximativă a procesului și costurile aferente.

Pentru a oferi un răspuns cu privire la durata cadastrului și intabulării, vom analiza în continuare câteva situații specifice și vom oferi câteva exemple de intervale de timp pentru acestea.

Înainte de toate, vom enumera cele patru etape principale ale procesului de cadastru și intabulare:

  • Identificarea amplasamentului imobilului și documentarea tehnică;
  • Execuția măsurătorilor și lucrărilor de teren la o dată stabilită de comun acord cu proprietarul;
  • Întocmirea documentațiilor și pregătirea dosarului de cadastru;
  • Depunerea dosarului la Oficiul Teritorial de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI Constanța) în vederea avizării.

Cât timp durează cadastrul și intabularea?

Pentru avizarea documentației de cadastru și intabulare, trebuie să ții cont de toate etapele intermediare, la care se adaugă și timpii în plus de obținere a actelor de proprietate suplimentare, a nomenclatorului stradal sau a certificatului fiscal.

Din cauză că procedura implică lucrul cu multe acte, în cadrul acestora apar de multe ori erori care trebuie rectificate astfel încât să existe o linie unitară.

În acest proces sunt implicate o serie de firme (de exemplu: SC PROIECT SA pentru calculul cotei indivize) dar și instituții ale statului (Oficiul Teritorial de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru avizarea dosarului, Primăria pentru obținerea certificatului fiscal sau a nomenclatorului stradal, Judecătoria în cazul locuințelor dobândite prin sentințe civile etc). De aceea, termenul de avizare al dosarului poate fi decalat fără motiv în funcție de încărcătura și disponibilitatea acelor instituții.

În continuare vom enumera o serie de termene estimative ale avizării dosarului de cadastru și intabulare, tratate în regim normal și raportate la cazurile generale pe care firma noastră le-a gestionat.

Termene avizare dosar cadastru și intabulare

În cazul lucrărilor de cadastru pentru terenuri intravilane, procedura totală poate dura până la 2-3 luni. Numai în cadrul OCPI, lucrarea stă la avizare 18 zile lucrătoare, la care se adaugă timpul de realizare a documentelor conform etapelor de mai sus. Contra unui cost suplimentar, există posibilitatea solicitării soluționării în regim de urgență din partea OCPI, însă chiar și în acel caz ne putem aștepta la cel puțin 2-6 zile lucrătoare, în funcție de specificul fiecărei lucrări.

Pentru terenurile extravilane, în cazul în care există planuri parcelate avizate, durata totală a procedurii de cadastru și intabulare poate dura 30 de zile (numai în cadrul OCPI, dosarul stă 18 zile lucrătoare).

Pentru terenurile extravilane fără planuri parcelate avizate, este necesară efectuarea lucrărilor de încadrare în tarla. Procedura poate dura, în acest caz, până la 3 luni. Timpul variază în funcție de mobilitatea beneficiarului și de comunicările avute cu primăriile locale pe raza cărora sunt terenurile.

Pentru garsoniere și apartamente, procedura este mai simplă. Totuși, trebuie luat în considerare un termen de aproximativ 30 de zile pentru întreaga procedură de realizare a cadastrului și intabulării.

Așa cum spuneam și mai devreme, termenele de mai sus sunt estimative. Există multe cazuri particulare în care aceste termene au fost decalate cu câteva zile sau săptămâni, din motive care nu țin de beneficiar sau firma responsabilă de cadastru și intabulare.

Pentru a discuta despre cazul tău și a estima durata realizării cadastrului și intabulării pentru imobilul sau terenul tău din Constanța, contactează-ne. Suntem disponibili să stabilim o întâlnire.