Servicii de cadastru și intabulare în județul Constanța

Beneficiază de lucrări de cadastru pentru apartamente, case, terenuri extravilane și de ridicări topografice

Vezi Tarife de referință

Ce este studiul cadastral și când este necesar?

Procesul de înregistrare al unui imobil care include elementele tehnice rezultate în urma măsurătorilor și aspectele economice și juridice se numește studiu cadastral.

Odată ce clădirea este adăugată în baza de date a Oficiului Teritorial de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI), i se atribuie acesteia un număr unic cadastral pentru a putea fi identificată ori de câte ori este cazul. Vei ști acest număr de înregistrare prin intermediul actelor ce ți se predau la sfârșitul lucrării de cadastru de către persoana fizică autorizată care s-a ocupat de întocmirea cadastrului.

Lucrarea cadastrală este necesară pentru înregistrarea clădirii în cartea funciară.

Ce reprezintă intabularea?

Procesul de intabulare constă în înscrierea în cartea funciară a unui drept real imobiliar cu caracter definitiv.

Intabularea se efectuează numai în baza unui înscris autentic notarial încheiat de către un notar public aflat în funcție în România, a unei hotărâri judecătorești definitive sau irevocabile după caz, a unui certificat de moștenitor sau a unui act administrativ. Potrivit condițiilor prevăzute de lege, actul administrativ are ca efect constituirea, modificarea, transmiterea sau revocarea unui drept real imobiliar supus înscrierii în cartea funciară.

Extrasul de carte funciară descrie situația cadastral – juridică a imobilului.

Ce reprezintă intabularea?

 • alipirea/dezlipirea imobilului (terenuri agricole, apartamentări, extravilane, intravilane);
 • imobilul (teren cu/fără construcţie, apartament) nu este înscris în cartea funciară;
 • schimbarea suprafeței imobilului sau a categoriei de folosință;
 • schimbarea adresei, tarlalei, unităţii administrativ teritoriale;
 • la construirea sau demolarea unei construcţii;
 • modificarea limitelor imobilului;
 • întocmirea documentaţiei de apartamentare.

Conținutul documentației cadastrale și rolul ei este să furnizeze date reale referitoare la proprietari, a înscrierii lor în cărțile funciare, să evidențieze localizarea proprietății, precum și să stabilească suprafețele reale ale terenurilor și ale construcțiilor existente.

Care sunt documentele necesare?

Fiecare situație în care este nevoie de realizarea procesului cadastral și de intabulare este particular. Prin urmare, recomandarea noastră este să dispui de toate actele imobilului pentru a-ți putea analiza situația.

Totodată, indiferent de serviciul pe care îl soliciți, sunt necesare următoarele documente:

 • copii după buletinele proprietarilor;
 • copii legalizate după actele de proprietate;
 • alte documente pe care le deții la momentul respectiv (ordinul prefectului, dovada achitării integrale a ratelor în cazul apartamentelor, sentințe judecătorești, raport de expertiză tehnică judiciară, extrase de informare, cadastre preexistente ș.a.m.d.).

Cum se realizează documentația cadastrală?

Procesul de efectuare a lucrărilor de cadastru constă în patru etape:

 • identificarea amplasamentului imobilului şi documentarea tehnică;
 • execuţia măsurătorilor şi lucrărilor de teren la o dată stabilită de comun acord cu proprietarul imobilului;
 • întocmirea documentaţiilor;
 • depunerea documentaţiilor la Oficiul Teritorial de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI Constanța) în vederea avizării

Păreri
Clienți

message

Toate serviciile contractate au fost corecte, complete si obtinute la timp, iar colabolarea a fost bazata pe atentie si amabilitate. Multumesc.

Roxana Mihaela Tudose - Constanta
message

Am colaborat cu acești oameni minunați și profesioniști la cadastru și intarusarea unui teren in Corbu. Am fost foarte impresionat de cât de repede au decurs lucrurile. FELICITĂRI!

Leontin Parvu - Ilfov

Tarife de referință

Garsoniere și apartamente

 • garsonieră – 700 lei.
 • apartament cu 2 camere – 700 lei.
 • apartament cu 3 camere – 800 lei.
 • apartament cu 4 camere – 900 lei.

Terenuri extravilane:

 • 0 – 4 ha: de la 600 lei;
 • 4 – 8 ha: de la 750 lei;
 • 8 – 10 ha: de la 800 lei;
 • > 10 ha: 900 lei + 50 lei/ha.

Terenuri intravilane:

 • teren intravilan fără construcție: de la 1.300 lei;
 • teren intravilan ce are construcție: de la 1.750 lei.

Realizarea ridicării topografice începe de la 1500 lei și variază în funcție de suprafața în cauză și de complexitatea detaliilor solicitate de către arhitect sau proiectant.

Prețurile exprimate reprezintă strict onorariile percepute, exceptând taxele adiacente care se plătesc către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) și alte instituții. Echipa noastră se va ocupa de calcularea taxelor aferente pe baza documentelor de proprietate pe care le deții.

Întrebări frecvente

 • Care este durata realizării cadastrului și intabulării?
  Trebuie luat în considerare faptul că termenele sunt diferite, în funcție de tipul lucrării şi al imobilului. Astfel, ea poate varia între 4 și 12 săptămâni.
 • Care sunt actele necesare pentru cadastru și intabulare?
  • - copie după buletin;
  • - copii legalizate după actele de proprietate;
  • - alte documente (dovada achitării integrale a ratelor în cazul apartamentelor, ș.a.m.d.).
 • Cât costă cadastrul și intabularea pentru un apartament?
  • - garsonieră – 500 lei;
  • - apartament 2 camere – 500 lei;
  • - apartament 3 camere – 600 lei;
  • - apartament 3 camere – 600 lei;
  • - apartament 4 camere – 650 lei.
  Preturile reprezintă strict onorariul firmei de cadastru, la care se adaugă diverse taxe către instituțiile implicate, în funcție de fiecare caz în parte.
 • Dacă contractez să fac cadastrul, intabularea şi certificatul energetic, beneficiez de reducere?
  DA. Mai mult de atât, poți profita şi de alte beneficii pe care le poți accesa doar în situația asta.

Contactează-ne la numărul 0731897041, iar noi vom începe cât mai curând lucrările pentru proiectul tău din județul Constanța.