Ce trebuie să știi ca cetățean ucrainean

Din interacțiunea cu tot mai mulți cetățeni ucrainieni, am observat că unii dintre aceștia încearcă să-și creeze un nou cămin în România. Cei mai mulți își doresc să își achiziționeze sau închirieze o locuință, dar nu cunosc aspectele legislative și birocratice din țară, ceea ce le poate cauzaprobleme ulterior. Pentru că este important să își cunoască drepturile și obligațiile ca viitori proprietari sau chiriași, ne-am gândit să venim în întâmpinarea lor cu mai multe informații legate de achiziționarea sau închirierea unui locuințe în România.

Legislația din România

Conform legislației în vigoare în Romania din 1.10.2011,nici un imobil nu se poate vinde fără cadastru și intabulare, mai exact fără săaibădeschisă carte funciara și număr cadastral alocat, iar din 13.07.2013 nici un imobil nu se poate vinde fără cadastru, intabulare și certificat energetic. Aceste trei documente sunt obligatorii și pentru închirieri. Indiferent de tipul și destinația locuinței, este necesar ca orice demers de a cumpara sau închiria să se faca în baza unui contract.

DE REȚINUT: Vânzările de locuințe si terenuri se fac numai în cadrul birourilor notariale.

Cadastru, intabulareșicertificat energetic

  • Cadastrul realizează identificarea, măsurarea, descrierea și înregistrarea imobilelor în documentele cadastrale și reprezentarea acestora pe hărți și planuri cadastrale.
  • Cartea funciara este un document public gestionat la nivelul ANCPI-OCPI care cuprinde descrierea proprietăților funciare, cu indicarea drepturilor reale imobiliare.
  • Certificatul de performanță energeticăeste un document fără de care un proprietar nu poate să închirieze, să vândă o locuințăsau să facă lucrări de renovare.

Pentru cadastru, intabulare și certificat energetic, trebuie să apelezi la persoane autorizate de O.C.P.I./ A.N.C.P.I și A.A.E.C.R. Aceștia te pot ajuta cu întocmirea documentației necesare și îți pot oferi consultanță și asistență tehnică de specialitate.

Cum poți rămâne informat

Știai că foarte mulți oameni pierd timp și bani din cauza lipsei de informații? Iată care sunt cele mai frecvent eîntrebări la care răspundem la STARTCAD ADVISOR:

  • Ce sunt cadastrul si intabularea?
  • Ce acte îmi trebuie pentru intabularea dreptului de proprietate?
  • Cine mă poate ajuta în acest demers?
  • Care sunt obligațiile mele ca beneficiar?
  • Ce anume trebuie săpretind de la prestatorul de servicii?

Dacă și tu ai întrebări despre aceste aspecte, tot ce trebuie să faci este să apelezi la specialiștii din domeniu. Contactează-ne aici