Dezmembrarea terenului în caz de donație: acte și proceduri necesare

Dezmembrarea sau dezlipirea unui teren/imobil este operațiunea cadastrală prin care un teren/imobil este fragmentat astfel încât să rezulte suprafețe egale sau diferite, în funcție de cerințele solicitantului. Această procedură tehnico-juridică poate fi realizată numai de către persoane specializate în domeniul cadastral, pentru a respecta normele în vigoare.

Dezlipirea se poate efectua pentru diverse tipuri de terenuri și imobile, printre care: apartamente, spații comerciale, terenuri fără construcție, terenuri extravilane și intravilane, terenuri pe care există construcții sau apartamentări pentru construcții recente sau vechi.

Suntem doar la un click distanță

*peste 1.000 de lucrări realizate

0731.897.041 Contact

La polul opus se află operațiunea de alipire, prin care două sau mai multe terenuri cu sau fără construcții învecinate se unesc pentru a forma o singură proprietate.

Ce este donația și ce documente sunt necesare?

Donația reprezintă actul juridic prin care o persoană (donator), transmite gratuit, și, de obicei, irevocabil, dreptul de proprietate asupra bunurilor sau unei părți din bunurile sale altei persoane (donatar). Orice persoană care îndeplinește condiția capacității poate face și primi donații.

Contractul de donație poate fi revocat pentru ingratitudine, dar și în cazul în care donatarul nu și-a îndeplinit sarcinile la care s-a obligat, fără să prezinte justificări. Pentru revocarea donației, donatorul trebuie să apeleze la instanța de judecată.

dezmembrare teren donatie

Așadar, pentru donația parțială a unui teren sau a unei case este necesar mai întâi procesul de dezmembrare. În acest mod, proprietarul de drept poate împărți terenul/imobilul în părți egale sau diferite, după care poate demara procesul de donație.

Donație casă și teren – Acte necesare

Pentru încheierea unui contract de donație între persoane fizice vor fi necesare următoarele documente:

 • Actele de identitate ale părților implicate sau o procură notarială în cazul în care una dintre părți nu poate fi prezentă la semnarea actului juridic;
 • Actul de proprietate al terenului/imobilului donat (contract de vânzare – cumpărare,sentință/decizie civilă definitivă și irevocabilă, certificat de moșenitor, contract de donație etc.);
 • Certificat fiscal eliberat pe numele proprietarului care să ateste că plățile către Stat au fost efectuate la zi;
 • Documentația cadastrală a bunului ce urmează să fie donat, întocmită de un expert autorizat;
 • Extrasul de carte funciară.

În ceea ce privește persoanele juridice, sunt necesare următoarele documente:

 • Certificat de atestare fiscală a persoanei juridice – acesta se eliberează de către ANAF și trebuie să fie valabil;
 • Documentul în baza căruia persoana juridică respectivă își desfășoară activitatea sau certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului;
 • Pentru societățile comerciale este necesar certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului;
 • Atunci când este cazul, o împuternicire (hotărâre A.G.A, delegație) pentru cel ce reprezintă persoana juridică la încheierea contractului de donație.

Lista documentelor este orientativă și poate varia de la caz la caz. De aceea, este important ca donatorul și donatarul să apeleze la serviciile de cadastru și intabulare oferite de un specialist în domeniul pentru a se respecta toate prevederile legale.

Servicii de cadastru pentru donația unui teren

Specialiștii în cadastru vor efectua măsurători topografice pentru dezmembrarea terenului sau alipirea acestuia, acestea fiind obligatorii pentru întocmirea documentației cadastrale. Pentru obținerea acesteia există mai multe etape, printre care:

 • Analizarea documentelor deținute de către proprietar și stabilirea datei la care au fost efectuate măsurătorile;
 • Identificarea limitelor terenului de către proprietar împreună cu specialistul autorizat;
 • Efectuarea măsurătorilor asupra terenului și suprafețelor vecine;
 • Prelucrarea datelor rezultate în urma măsurătorilor.

Așadar, pentru a scăpa de o parte din procesul lung și obositor pe care îl presupun operațiunile de alipire și dezlipire a terenurilor sau imobilelor, contactează-ne. Unul dintre reprezentanții noștri îți va oferi toate informațiile de care ai nevoie despre dezmembrarea terenului în caz de donație și alte servicii de care ai putea fi interesat.

Dacă vrei să afli mai multe despre procesul de dezmembrare al terenului în caz de donație contactează-ne. Noi îți vom oferi toate detaliile de care ai nevoie și te vom program pentru o întâlnire în care să începem procesul cadastral și topografic.

Poți lua legătura cu echipa StartCad din Constanța rapid și ușor prin intermediul paginii de Contact, sau la numărul de telefon 0731.897.041.