Trasare construcții – informații utile

Etapa de trasare a unei construcții este deosebit de importantă, fiind primul pas ce trebuie dus la îndeplinire atunci când se începe realizarea unei construcții. Nicidecum nu trebuie tratată cu superficialitate, exact după cum spune și vorba din bătrâni „măsoară de 10 ori și taie o singură dată”.

Chiar și o mică greșeală care se strecoară în această etapă poate să genereze mai apoi costuri deloc de ignorat pentru remediere – cu siguranță nimeni nu își dorește așa ceva.

Prin definiție, trasarea unei construcții implică transpunerea efectivă în teren a limitelor geometrice aferente construcției, care urmează să fie executate și construite conform documentației tehnice care a stat la baza emiterii autorizației de construcție.

Vinzi sau cumperi un teren? Executăm trasări de terenuri și construcții.

Peste 2.500 de lucrări realizate.

0731.897.041 Vezi detalii

Ce riscuri se evită prin etapa de trasare construcții?

Pentru acest pas recomandarea este să se apeleze la o echipă de profesioniști. Numai aceștia se vor putea asigura de faptul că trasarea și marcarea construcțiilor se realizează prin metode topografice, pentru a garanta beneficiarilor respectarea amplasării construcției în conformitate cu documentația tehnică avizată.

Trasarea efectuată eronat poate avea urmări negative asupra clădirii, crescând de asemenea în majoritatea cazurilor și costurile aferente realizării acesteia, datorate intervențiilor și corecturilor necesare ulterior. În unele situații trasarea greșită poate duce chiar la refuzul realizării recepției construcției la finalizarea lucrarilor – iată doar două exemple:

  • Construcția ajunge să fie amplasată greșit pe teren, fără a se respecta distanțele față de limitele de proprietate alăturate sau retragerile față de stradă. Obținerea unei autorizații de construcție presupune numeroase condiționări printre care se numără și aceste elemente – respectarea unei anumite retrageri față de limita de proprietate la stradă sau față de vecinii direcți. Nerespectarea lor poate să ducă la refuzul realizării recepției la finalizarea lucrărilor, după cum am menționat.
  • Nerespectarea conturului casei, respectiv realizarea unuia care depășește dimensiunile autorizate. Într-o astfel de situație devine imposibilă întocmirea actelor finale de recepție a construcției, aceasta nemaiputând fi înscrisă. Nici operațiunile cadastrale ulterioare nu mai pot fi realizate în acest caz.

Ce pași presupune etapa de trasare construcții?

De regulă, operațiunea de trasare se desfășoară în două faze:

Faza I

Aici se pornește cu semnalizarea limitelor de săpătură ce trebuie executate pentru a ajunge la cota stabilită. Un aspect important în acest caz ține de marcarea conturului săpăturii:

– se realizează cu ajutorul unor țăruși din lemn sau metalici

– se ține cont de faptul că acest contur marcat trebuie să fie mai mare decât conturul viitoarei construcții

Acești țăruși preliminari îi ajută pe constructori prin faptul că marchează de la bun început amplasamentul corect, pentru a evita neajunsuri ulterioare precum necesitatea de largire a săpăturii. În acest fel se reduce numărul de operațiuni necesare și se eficientizează atât timpul de execuție, cât și costurile aferente acesteia.

Faza II

Odată finalizată săpătura, se continuă cu operațiunea de trasare axe ale construcției.

Pentru a realiza poziționarea corectă a oricărei clădiri, axele reprezintă elemente de referință. De regulă axele sunt reprezentate pe planuri la jumătatea pereților perimetrali și interiori cu linie discontinuă și se numerotează în majoritatea cazurilor cu 1, 2, 3 … și A, B, C …

Trasarea axelor se realizează prin baterea de cuie pe elemente din lemn exterioare cunoscute drept „capre” sau „balize”, astfel materializându-se axele construcției. Unele situații impun și marcarea intersecției axelor pe betonul de egalizare și placă, peste etajele superioare, pentru a putea avea și materializarea stâlpilor. Această operațiune se realizează la cerința constructorilor.

 

Este indicat ca toate aceste procese să se realizeze prin colaborarea cu specialiști în domeniu. Pentru a ușura întreaga operațiune de trasare construcții, mai avem o recomandare adresată beneficiarilor.

Pentru realizarea unui plan corect, care să evidențieze coordonatele necesare trasării tuturor elementelor anterior menționate, beneficiarul trebuie să pună la dispoziția firmei de topografie planuri în format editabil. În acest sens poate să fie de ajutor fie arhitectul, fie inginerul structurist. Planul în format editabil va trebui să includă toate cele necesare, de la limitele pe care va fi realizată construcția și până la axele din interiorul acestuia, precum și alte elemente ce trebuie trasate.

Importanța operațiunii de trasare construcții nu poate fi subliniată îndeajuns – va garanta respectarea documentației tehnice, a planurilor și conformitatea deplină cu acestea. Pentru trasare construcții, dar și multiple alte servicii, echipa STARTCAD ADVISOR vă stă la dispoziție! Contactați-ne pentru informații suplimentare!