Cartea tehnică a construcției: ce este și ce conține

Dacă aștepți cu nerăbdare să vezi cum casa visurilor tale se materializează, cu siguranța știi că până la finalul recepției trebuie să deții cartea tehnică a construcției în variantă completă.

Pentru a înlătura orice dubiu, cartea tehnică a construcției reprezintă un ansamblu de documente tehnice referitoare la modul de execuție al imobilului, modificările de structură, dotările și planul casei.

Cartea tehnică a construcției are un scop precis: să demonstreze că imobilul a fost proiectat şi executat conform standardelor de calitate și siguranță în vigoare. Realizarea cărții tehnice implică o colaborare strânsă între constructor, proiectant și proprietar.

Vinzi sau cumperi un teren? Executăm trasări de terenuri și construcții.

Peste 2.500 de lucrări realizate.

0731.897.041 Vezi detalii

Înainte de recepția lucrării, proprietarul trebuie să aibă carte tehnică a construcției definitivată.

Iată cum este structurată cartea tehnică și care sunt actele pe care trebuie să le obții!

Cum este structurată cartea tehnică a construcției?

Cartea tehnică a construcției cuprinde documentația de bază, structurată în patru capitole. Fiecare capitol impune procurarea unei serii de acte.

Iată structura documentației de bază:

 • Capitolul A – documentația referitoare la proiectare;
 • Capitolul B – documentația referitoare la execuție;
 • Capitolul C – documentația referitoare la recepție;
 • Capitolul D–documentația referitoare la exploatare, întreținere, reparare, postutilizarea construcției.

Acte necesare pentru documentația referitoare la proiectare

 • autorizația de construire;
 • acte de factură informativă despre tema de proiectare, amplasarea imobilului și avizele de specialitate care stau la baza realizării proiectului;
 • caietele de sarcini despre execuția lucrărilor;
 • breviarele de calcul pe specialități;
 • menționarea diferențelor identificate în raport cu detaliile de execuție inițiale, dar și precizarea cauzelor care au produs aceste diferențe;
 • documentația tehnică referitoare la imobilul în cauză: schemele de instalații, modificările de structură înregistrate, detalii de execuție pentru piesele structurii de rezistență etc.

Acte necesare pentru documentația referitoare la execuție

 • procesul verbal de predare a amplasamentului;
 • procesele verbale de recepție a terenului de fundare;
 • procesele verbale referitoare la montarea instalațiilor de măsurare, cât și consemnarea citirilor inițiale de la care se încep măsurătorile;
 • procesele verbale de constatare cu privire la stadiul realizării construcției;
 • documentația tehnică referitoare la calitatea lucrărilor;
 • caietele de atașament;
 • jurnalul de evenimente (cutremure, inundații etc.).

Acte necesare pentru documentația referitoare la recepție

 • procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor;
 • actele care prevăd verificări suplimentare, cu menționarea rezultatelor obținute și a modului de rezolvare.

Acte necesare pentru documentația referitoare la exploatare, întreținere, reparare

 • proiectele care au facilitat modificări ale imobilului față de proiectul inițial realizat;
 • prevederile scrise de proiectant care se referă la instrucțiunile de exploatare și întreținere, dar și lista prescripțiilor care trebuie respectate pe durata exploatării construcției;
 • proiectul de urmărire specială a construcției;
 • procesul verbal de predare și primire a instalațiilor de măsurare menționate în proiectul de urmărire specială a construcției;
 • referatul care cuprinde concluziile cu privire la rezultatele urmăririi speciale;
 • jurnalul evenimentelor;
 • procesele verbale de predare și primire a imobilui în cazul în care se schimbă proprietarul.

Care este rolul unei firme de cadastru şi topografie în realizarea cărții tehnice a construcției?

Trebuie să ştii că din cadrul cărții tehnice, obligatoriu trebuie sa facă parte şi procesul verbal de trasare al imobilului tău. Este un element cheie prin care te asiguri că imobilul tău este amplasat în conformitate cu proiectul întocmit de proiectant şi/sau arhitect.

Procesul verbal de trasare se poate realiza şi elibera numai de personalul şi firmele autorizate în domeniul cadastrului şi topografiei.

Cartea tehnică a construcției trebuie păstrată atât timp cât imobilul ridicat există. Dacă imobilul în cauză este demolat, proprietarul își asumă responsabilitatea de a preda cartea tehnică la arhiva unităților administrativ-teritoriale.

În cazul în care imobilul este vândut, cartea tehnică a construcției trebuie transmisă noului proprietar, rolul acestuia fiind păstrarea și completarea documentului.

Apelează cu încredere la servicii de trasare pentru completarea cărții tehnice a construcției, apelând la specialişti.

Profesioniștii pe care îi cauți sunt ușor de găsit prin apel telefonic la numărul 0731. 897. 041, sau printr-un simplu click pe pagina noastră de Contact.

Până data viitoare, îți urăm numai planuri imobiliare de succes!