Ce presupune procedura de cadastru si intabulare teren agricol extravilan

Ce presupune procedura de cadastru si intabulare teren agricol extravilan

Dorești să vinzi sau să cumperi un teren agricol extravilan? În oricare din aceste cazuri, este necesară întocmirea unei documentații de atribuire număr cadastral și înscriere în cartea funciară.

Deși am discutat în trecut pe blog dar și pe pagina de prezentare a serviciilor de cadastru și intabulare în Constanța despre ce presupune această procedură, cazul intabulării unui teren agricol extravilan este unul particular.

Deși o bună parte din întregul proces este parcurs de societatea noastră, credem că este esențial să cunoști de ce aspecte trebuie ținut cont, ce documente sunt necesare și care este durata acestei proceduri.

În cazul terenurilor extravilane, beneficiarul trebuie să ia în considerare următorul aspect: dacă parcela deținută face parte dintr-un plan parcelar avizat sau nu.

Dacă planul parcelar a fost avizat, procedura de intabulare teren agricol extravilan este simplificată. Nu este necesară decât o documentare tehnică și realizarea verificărilor în teren, urmând ca apoi să se realizeze operațiunile cadastrale. Acestea durează maximum o lună de zile, dacă actele sunt corect realizate și avizate la timp de către OCPI.

Dacă planul parcelar nu a fost avizat, lucrarea de cadastru și intabulare teren extravilan se realizează diferit. Operațiunea se numește încadrare în tarla sau poziționare incertă. În acest caz, întreaga operațiune durează mai mult pentru că sunt necesare mai multe informații, iar planurile întocmite trebuie vizate și de Primărie înainte de a fi supuse avizării de către Oficiul de Cadastru Teritorial.

Înainte de începerea unei lucrări de cadastru și intabulare pentru un teren agricol extravilan, primul lucru pe care echipa noastră îl face este să se informeze asupra existenței unui plan parcelar avizat. Astfel, beneficiarul este în cunoștință de cauză și poate opta pentru tipul de lucrare pe care îl dorește.

Acte necesare cadastru și intabulare teren agricol extravilan sau forestier

  • Copie legalizată după toate actele de proprietate ale terenului respectiv. În funcție de modul de dobândire al terenului, aceste acte pot fi: titlu de proprietate, ordinul prefectului (când terenul a fost primit sau retrocedat de stat), contract de vânzare cumpărare (când terenul a fost cumpărat de la o persoană fizică / juridică), certificat de moștenitor, sentință civilă definitivă și irevocabilă. Din cauză ca procedura de intabulare se realizează succesiv, este important să se realizeze copii legalizate după toate actele de proprietate, începând cu titlu de proprietate, până la ultimul act.
  • Adeverință de rol – de la primăria pe raza căreia se află terenul (cazuri excepționale).
  • Certificat de atestare fiscală cu valoarea de impunere a imobilului, emisă de serviciul financiar teritorial.
  • Copie simplă după buletinul proprietarului sau a certificatului de înregistrare (CUI) în cazul persoanelor juridice. În situația în care unul dintre proprietari a decedat şi nu s-a dezbătut succesiunea după acesta, în vederea intabulării este necesară și o copie legalizată după certificatul de deces al acestuia.
  • Cereri tip puse la dispoziție de către societatea de cadastru în momentul semnării unui astfel de contract de prestări servicii.

Care sunt termenele pentru intabulare teren agricol extravilan

Așa cum am menționat și într-un articol anterior despre durata lucrărilor de cadastru și intabulare, termenul de avizare pentru terenurile extravilane depinde de cele două situații:

  • Dacă există planuri parcelate avizate: durata întregii proceduri poate fi de până la 30 de zile.
  • Dacă nu există planuri parcelate avizate, procedura de încadrare în tarla poate dura până la 3 luni. Acest termen variază în funcție de beneficiar și comunicarea cu primăriile locale pe raza cărora se află terenul respectiv.

La finalul acestui proces, beneficiarul va primi: încheierea de intabulare a terenului său, extrasul de carte funciară pentru informare și planul de amplasament și delimitare a terenului.

Sperăm că toate aceste informații îți vor fi de folos în procesul de cadastru și intabulare a unui teren agricol extravilan în județul Constanța. Dacă dorești mai multe detalii despre modul nostru de lucru, tarife și durata lucrărilor, îți stăm la dispoziție să ne comunici mai multe detalii despre terenul tău.