Rolul firmei de cadastru în proiectul de construcții

Dacă ai în plan un nou proiect de construcții în județul Constanța, atunci este bine să cunoști care sunt etapele principale prin care proiectul tău va trece, de la început și până la final.

Chiar dacă drumul va părea unul destul de anevoios, nu te îngrijora. Atunci când ești informat ești pregătit pentru orice situație. În plus, eviți cu succes evenimente neplăcute, sau întârzieri în recepția și înscrierea imobilului în cartea funciară.

Așadar, descoperă cum este recomandat să procedezi atunci când ești gata să pui bazele unui nou proiect de construcții.

Exclusiv: pachet servicii cadastru, intabulare și certificat energetic pentru apartamente în județul Constanța!

0731.897.041 Vezi detalii

Începând cu primele măsurători de trasare, cu obținerea autorizației de construire și terminând cu înscrierea propriu-zisă a construcției, un expert cadastrist va fi cel care va coordona toate activitățile.

Exact așa cum un inginer de șantier este responsabil pentru respectarea proiectului, expertul cadastrist se va asigura că totul este pregătit în mod corect pentru recepția și intabularea finală.

Și toate aceste reguli se aplică indiferent de natura construcțiilor.

Pe scurt, rolul unui expert cadastrist va fi să aplice lucrările de cadastru și topografie specifice fiecărei etape din proiectul de construcție, incluzând următoarele:

 • Verificarea terenului înaintea achiziției acestuia;
 • Lucrări premergătoare obținerii autorizației de demolare sau de construire;
 • Trasarea limitelor de proprietate, a gropii de excavare și a axelor construcției;
 • Realizarea măsurătorilor necesare obținerii planurilor necesare pentru recepția la terminarea lucrărilor;
 • Obținerea procesului verbal de edificare a construcției;
 • Realizarea certificatului energetic;
 • Întocmirea cadastrului final necesar pentru înscrierea construcției în cartea funciară.

Despre toate aceste etape o să vorbim în continuare, când vei vedea de ce este atât de important să începi și să finalizezi proiectul de construcții cu un cadastrist.

Rolul unei firme de cadastru în realizarea unei noi construcții

Așa cum deja ți-am spus, o firmă de cadastru va fi lângă tine pe toată durata construcției. Un topograf și cadastrist vor fi mereu prezenți și se vor asigura că totul decurge conform legislației în vigoare.

Fără ajutorul acestor experți în cadastru, topografie și intabulare,  poți întâmpina diverse probleme. Aceste situații neplăcute pot genera costuri neprevăzute, întârzieri în implementarea proiectului sau chiar aspecte nedorite de natură juridică.

Iată doar două situații în care poți ajunge să regreți faptul că nu ai apelat la timp la serviciile unei firme de cadastru:

 • Construcția ta ajunge să fie amplasată greșit pe teren – nu se respectă distanțele față de limitele de proprietate, sau nu se ține cont de retragerile față de stradă. Nerespectarea acestor condiții înseamnă refuzul realizării recepției la finalizarea lucrărilor. Pe scurt, nu poți înregistra construcția ta.
 • Conturul casei depășește dimensiunile autorizate – dacă aceste condiții nu sunt respectate operațiunile cadastrale necesare în intabularea imobilului nu pot fi realizate.

Citește și alte informații utile despre etapa de trasare construcții precum pașii aferenți acestui proces.

Alte etape pe care nu le poți desfășura fără ajutorul unei firme de cadastru și topografie:

Ridicare topografică pentru autorizația de demolare

Ce este ridicarea topografică avizată OCPI?

Este o documentație tehnică necesară atunci când un plan topografic este solicitat. Procedura implică o serie de lucrări de teren și de birou cu scopul de a determina cotele de nivel raportate la nivelul Mării Negre.

În cazul autorizației de demolare, ridicarea topografică este principala documentație solicitată și de proiectanți și/sau arhitecți în vederea definirii proiectului / prevederilor după care se va realiza demolarea în cauză.

Desigur, această documentație tehnică poate fi realizată doar de către personal calificat, așa cum este un expert topografic.

Descoperă ce trebuie să faci atunci când vrei să demolezi o casă veche.

Obținerea autorizației de demolare este condiționată de următoarele acte:

 • Cerere tip;
 • Chitanța care atestă plata taxei de emitere a autorizației. Se plătește la Administrația Financiară Locală;
 • Copie după certificatul de urbanism alături de fișele tehnice necesare obținerii avizelor specificate în cadrul certificatului de urbanism;
 • Avizele, acordurile și actul administrativ al autorității pentru protecția mediului;
 • Copie legalizată după titlul de proprietate;
 • Declarație pe propria răspundere conform căreia nu există litigiu asupra imobilului;
 • Certificat de atestare fiscală referitor la valoarea de impozitare;
 • Proiectul pentru autorizarea lucrărilor de demolare.

Citește și alte informații utile despre lucrările specifice procesului de ridicare topografică.

Ridicare topografică după demolarea construcțiilor pentru obținerea autorizației de construire

Aceeași documentație tehnică este necesară și după demolarea construcțiilor în vederea obținerii autorizației de construire. Măsurători la fața locului sunt solicitate pentru determinarea şi definirea noii topografii a terenului.

Ridicările topografice pentru autorizații de demolare diferă față de cele pentru autorizații de construire – se determină măsurători diferite în funcție de specificul fiecărui proiect în parte.

Actualizarea documentației de cadastru pentru obținerea autorizației de construire

Atunci când documentația de cadastru necesită actualizări care să evidențieze situația reală și nu cea din acte, va trebui să apelezi tot la ajutorul unui cadastrist.

Acesta va realiza documentația necesară pentru obținerea autorizației de construire în baza noilor date și noilor măsurători înregistrate.

Pentru autorizația de construire va trebui să pregătești următoarele acte:

 • Cerere tip;
 • Chitanța furnizată în urma achitării taxei de emitere a autorizației de construire. Se plătește la Administrația Financiară Locală;
 • Copie legalizată a actului de proprietate sau al terenului pe care urmează să fie ridicată construcția;
 • Certificatul de urbanism;
 • Avizele solicitate prin certificatul de urbanism;
 • Declarație pe propria răspundere conform căreia nu există litigii asupra imobilului;
 • Certificat de atestare fiscală în legătură cu valoarea de impozitare a imobilului;
 • Documentația Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire;
 • Referatele de verificare și referatul de expertiză tehnică, dacă este cazul;

Din actele menționate în această listă, certificatul de urbanism va necesita, din nou, ajutorul unui expert cadastral. Acesta va trebui să te ajute cu planurile cadastrale și topografice.

Ai mai multe informații despre certificatul de urbanism în articolul nostru în care am discutat despre procedurile specifice obținerii autorizației de construire.

Trasarea limitelor de proprietate, a gropilor de excavare și a axelor construcției

Lucrările de trasare premergătoare săpăturii de fundație reprezintă o etapă importantă, des tratată cu superficialitate din dorința de a avansa rapid cu stadiul construcției. Din această cauză, de multe ori, se constată erori de poziționare a clădirii în faze avansate ale proiectului.

Pe scurt, poți ajunge să te confrunți cu probleme ce implică reconstrucția imobilului, repoziționarea gardului de împrejmuire, sau refacerea proiectului inițial.

cadastru intabulare topografie constanta

Trasarea limitelor de proprietate presupune înțărușarea terenului cu scopul de a garanta poziționarea corectă a limitelor proprietății. Această poziție se face prin marcarea colțurilor caracteristice pe teren. Desigur, pentru toate aceste lucrări vor fi necesare coordonatele punctelor în sistemul Stereografic 1970.

Gropile de excavare și axele construcției se trasează după aceleași principii ca și cele menționate mai sus.

Toate aceste măsurători garantează o bună încadrare a clădirii în spațiul delimitat de limitele de proprietate. Mai mult, în baza măsurătorilor, proiectul construcției va respecta prevederile legale caracteristice în aceste situații.

Dacă această etapă este aplicată în mod superficial, riști ca la finalul lucrărilor să nu poți realiza recepția. Mai mult, cadastrul final nu poate fi întocmit, ceea ce înseamnă că imobilul nu poate fi înregistrat.

Descoperă și serviciile noastre pentru realizarea planurilor de situație, precum și contextele în care vei avea nevoie de aceste servicii în derularea lucrărilor de construire pentru imobilul tău.

Realizarea măsurătorilor pentru recepția construcției

Așa cum se specifică în Regulamentul privind recepția construcțiilor din 18.05.2017 și publicat în Monitorul Oficial al României, „Recepția construcțiilor constituie o componentă a sistemului calității și reprezintă un proces complex prin care se certifică, în condițiile legii, finalizarea lucrărilor pentru realizarea unor construcții noi sau a unor intervenții la construcții existente, cu respectarea cerințelor fundamentale aplicabile și în conformitate cu prevederile autorizației de construire/desființare, precum și ale documentelor prevăzute în cartea tehnică a construcției.”.

Așadar, recepția construcției se realizează în baza unui proces verbal care atestă corectitudinea tuturor lucrărilor, așa cum sunt prevăzute în proiect.

Rolul expertului cadastrist continuă așadar și în această etapă de final în ceea ce privește recepția construcției. Cadastristul va întocmi documentația necesară cadastrului final și se va asigura că toate lucrările sunt conforme și în limite legale.

Cadastrul final: înscrierea construcției

Intabularea și înscrierea construcției în cartea funciară sunt procese realizate tot de expertul cadastral ca parte din cadastrul final. Aceasta este ultima etapă din activitatea unui cadastrist, ceea ce înseamnă că în acest punct construcția ta este finalizată.

Ajuns aici, ai trecut prin toate procesele de analiză și certificare descrise pe scurt în rândurile precedente.

Intabularea și înscrierea construcției îți vor garanta dreptul de proprietate și vor documenta specificul construcției.

Conform cu Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, Capitolul 1, „Cadastrul și cartea funciară formează un sistem unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică și juridică, de importanță națională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al țării.”.

Actele necesare pentru înscrierea construcției / intabulare construcție nouă sunt următoarele:

 • Cererea tip de recepție și înscriere – furnizată de către cadastrist;
 • Extras de carte funciară;
 • Copie după documentația cadastrală avizată anterior;
 • Certificat fiscal pentru valoarea impozabilă a construcției – momentul obținerii lui îți va fi comunicat de către firma de cadastru;
 • Certificatul de atestare a edificării construcției;
 • Copie după actele de identitate;
 • Certificatul privind performanța energetică a imobilului

Concluzii

După cum vezi, rolul pe care o firmă de cadastru îl are în realizarea unei noi construcții este unul extrem de important. Recepția la timp a lucrărilor și înscrierea imobilului în cartea funciară depind în mod direct de aportul pe care îl primești din partea expertului cadastrist.

Mai mult, serviciile de cadastru, topografie și intabulare nu sunt opționale.

Obținerea autorizației de construire precum și a altor acte se va face colaborând constant cu firma de cadastru. Aceasta va fi alături de tine și de proiectul tău de la achiziția terenului şi începutul lucrărilor, până la recepția lor.

De aceea, o bună comunicare cu expertul cadastrist este necesară în ceea ce privește încadrarea în termenele limită și în obținerea unor costuri avantajoase.

Etapele descrise mai sus nu reprezintă toate activitățile desfășurate de expertul cadastral, ci doar punctele cheie din realizarea unei construcții, conform cu prevederile legale.

În cadrul fiecărei etape, firma de cadastru și intabulare va întocmi și alte lucrări specifice, fără de care intabularea finală nu se poate obține (spre exemplu: certificatul de urbanism, întocmirea certificatului energetic, sau obținerea certificatului de atestare a edificării construcției).

Echipa StartCad Constanța îți stă la dispoziție cu servicii complete de cadastru, intabulare și topografie, precum și cu oferte speciale pentru:

Pentru informații suplimentare ne poți suna oricând la numărul de telefon 0731 897 041. Ne poți spune totul despre proiectul tău folosind pagina noastră de contact.