Ce reprezintă cadastrul unui teren extravilan cu încadrare în tarla?

Când vine vorba despre obținerea unui număr cadastral pentru terenurile extravilane, există o situație particulară care schimbă întregul proces de cadastru și intabulare. Mai exact, este vorba despre cazul unor terenuri pentru care nu a fost încă realizat sau avizat planul parcelar. În aceste situații, operațiunea de cadastru teren extravilan se numește încadrare în tarla sau poziționare incertă.

Înainte de a afla mai multe despre ce presupune această procedură, credem că este necesar să vorbim puțin despre ce înseamnă planul parcelar pe care trebuie să îl aibă orice teren.

Suntem doar la un click distanță

*peste 1.000 de lucrări realizate

0731.897.041 Contact

Realizarea unui plan parcelar al terenurilor extravilane

Terenurile extravilane se mai numesc și parcele și ele sunt grupate în sole (tarlale), care reprezintă obiectul avizării. Orice teren extravilan are nevoie de un plan parcelar.

Acesta este reprezentarea grafică a unei tarlale care include limitele imobilelor prezente pe acea tarla și detaliile ce definesc tarlaua respectivă.

O tarla este diviziunea cadastrală tehnică a unității administrativ-teritoriale delimitată prin detalii fixe, identificabile în teren, care nu suferă modificări în timp.

Planul parcelar este întocmit de către persoane autorizate de ANCPI, în colaborare cu autoritățile locale și centrale. Comanda pentru efectuarea şi avizarea planurilor parcelare se poate emite de către persoanele fizice, juridice sau de către Primăriile locale direct interesate. Realizarea acestuia este un proces complex care presupune măsurarea tarlalei, culegerea de date din teren, executarea unor lucrări specifice de proiectare, comunicarea cu primăria pe raza căreia se află terenul.

În județul Constanța, nu toate tarlalele terenurilor extravilane sunt avizate în momentul de față. De aceea, proprietarii acestora optează de multe ori pentru realizarea unui cadastru teren extravilan cu încadrare în tarla sau poziționare incertă.

Într-un articol anterior am menționat și lista cu documente necesare pentru cadastru și intabulare teren agricol extravilan.

De ce este necesară încadrarea în tarla?

În cazurile în care parcelele de teren extravilan deținute de beneficiar nu sunt incluse într-un plan parcelar existent sau avizat, se consideră că terenul respectiv are poziționare incertă. De aceea, procesul de obținere a unui număr cadastral și înscriere în cartea funciară presupun o serie de etape suplimentare față de cazurile în care planul parcelar al terenului este avizat.

De aceea, durata procedurii poate fi chiar de trei ori mai mare decât în cazul terenurilor cu plan parcelar avizat. Acest interval de timp variază în funcție de modul în care primăria de care aparține terenul aplică legile existente si comunică cu firma contractată să realizeze planurile parcelare.

Fără a se parcurge procedura de încadrare în tarla a terenului respectiv, nu se poate realiza cadastrul și intabularea acestuia. La vânzarea sau achiziția unui teren, necesitatea realizării prin această procedură este impusă de actul notarial de vânzare cumpărare pentru parcela în cauză.

Dezavantajul metodei de încadrare în tarla este reprezentat de faptul că după realizarea cadastrului cu poziționare incertă, parcela în cauză nu poate fi intaruăăşată (materializată) sau identificată cu exactitate în teren. În momentul avizării planului parcelar există riscul ca forma, dimensiunea şi suprafața imobilului să se modifice.

Avantajul acestei metode de cadastrare constă în faptul că îl poate ajuta pe potențialul vânzător, cumpărător sau arendaș să realizeze tranzacțiile imobiliare dorite. De exemplu, îl ajută să întocmească actele notariale de vânzare-cumpărare.

Sperăm să îți fie utile toate aceste informații, dacă te afli în situația aplicării acestei metode de cadastru teren extravilan cu încadrare în tarla. Pentru detalii suplimentare sau dacă dorești să delegi această procedură către o firmă de cadastru și intabulare din Constanța, îți stăm la dispoziție.